El Gremi - Qui som

El Gremi d'Hostaleria d'Osona integra bars, restaurants, hotels, hostals i altres establiments d'hostaleria i turisme d'Osona. Neix de la voluntat de representar i defensar col·lectivament els interessos econòmics de tota classe, que afectin la totalitat o una part de les empreses integrants. Aquesta associació, sense ànim de lucre, té personalitat jurídica i es regeix per uns estatuts; per la Llei 19/1977, d'1 d'abril; pel Reial decret 873/1977, de 22 d'abril; per la Llei 11/1985, de 2 d'agost, i per altres disposicions que siguin aplicables.

El màxim òrgan sobirà és l'Assemblea General. La Junta del Gremi d'Hostaleria d'Osona, formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer, un interventor i uns vocals, és l'òrgan permanent de direcció, gestió, representació i administració de l'entitat.

El Gremi d'Hostaleria d'Osona forma part de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració de la província de Barcelona.

L'assessorament fiscal, laboral i jurídic, la divulgació de la normativa d'hostaleria vigent i la prevenció i/o solució de problemes als establiments adherits són, sens dubte, unes de les principals tasques que duem a terme, sense oblidar la formació dels professionals que treballen al sector i els qui hi volen accedir.

Juntament amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Tona, el Gremi d'Hostaleria d'Osona va fundar l'Escola d'Hostaleria d'Osona, amb la finalitat de dotar el sector de persones degudament formades, amb un bon nivell acadèmic i pràctic, realitat cabdal nascuda de la voluntat d'aglutinar el sector d'hostaleria amb els professionals d'ara i del futur.

La Fundació Privada Osona Gastronomia té, com a patrons fundacionals, el Gremi d'Hostaleria d'Osona i l'Ajuntament de Tona, a més de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal d'Osona, l'Ajuntament de Vic i l'Ajuntament de Manlleu, com a patrons institucionals. La seva finalitat és potenciar la gastronomia d'Osona: els seus valors, els seus professionals, la seva qualitat i la seva difusió. També promociona la producció artesanal autòctona, els productes agroalimentaris de qualitat i afavoreix les interrelacions entre el món productiu, la formació professional i els serveis. Alhora treballa pel turisme de la comarca, conjuntament amb altres estaments públics o privats.

El Gremi d'Hostaleria d'Osona és una de les associacions més importats de la comarca, amb el pes que li atorga un gran nombre d'associats. Té prou capacitat de representació i col·laboració, davant de diferents organismes de l'administració i privats, per promocionar el turisme a Osona. A més, disposem l'interlocutors com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal d'Osona i tots els ajuntaments de la comarca.