El Cafè d'en Lisardo (Les Masies de Voltregà)Passatge de Sant Josep, 4 (Vinyoles)
08508 - Les Masies de Voltregà
Tel. 938593452
Email: finapasaro@hotmail.com


.


60
100
8€
15€
.
, , i .