Restaurant Els Lleons de Vilalleons ()C/ Major, 6
08504 -
Tel. 938888224
Email: elslleonsdevilalleons@gmail.com


, , i .


48
DIES FEINERS 15€ (tot inclòs) - DISSABTE 20€ (tot inclòs) - MENU FESTIUS 25€ (tot inclòs)
DE 25€ A 30€ - ESPECIALITATS DE LA CASA: Arrossos, Cargols, Peixos i Carns a la Brasa.
i .
i .