La Fassina (Prats de Llu�anès)Passeig Lluçanés, 39
08513 - Prats de Llu�anès

70