(8):

Bar Cafeteria Roma
Ca La Mati
Cafè Vic
El Contrapàs
El Raconet
La Sagrera
Planes Bones
Restaurant Els Lleons de Vilalleons