(5):

Cafè Vic
El Raconet
El Tunel
Planes Bones
Restaurant Els Lleons de Vilalleons