ORGANIGRAMA DE LA CANDIDATURA / CANDIDACY's ORGANIZATION CHART / ORGANIGRAMME DE LA CANDIDATURE

EQUIP DE GESTIÓ / EUIPO DE GESTIÓN / MANAGEMENT TEAM / ÉQUIPE DE DIRECTION

Responsable / Person in charge / Responsable

Sr. Joan Naudó i Molist
President del Gremi d’Hostaleria d’Osona

Coordinadors / Coordinadores / Coordinators / Coordonnateurs
Sr. Francesc Ayats Pujol


EQUIP ASSESSOR CANDIDATURA / CANDIDACY'S ASESSOR TEAM / L'ÉQUIPE CONSULTATIF DE LA CANDIDATURE

FICCG (Fundació Institut Català de la Cuina i la Gastronomia)

CREACCIÓ (Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement)

Sra. Pepa Aymamí
Directora de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica

Sr. Xavier Medina
Director del Departament de Sistemes Alimentaris, Cultura i Societat
Universitat Oberta de Catalunya

Sr. Jordi Tresserras Joan
Membre de la Càtedra UNESCO Cultura, Turisme i Desenvolupament
Professor de la Universitat de Barcelona

Jordi Bages-Querol
Historiador i Consultor amb politiques culturals, patrimonials i de turisme


COMITÈ DE DIRECCIÓ / COMITÉ DE DIRECCIÓN / MANAGEMENT COMMITTEE / COMITÉ DES MANAGEMENT

Sr. Josep M. Arimany i Manso
1er Tinent d’Alcalde i Regidor de Coneixement i Noves Tecnologies, Promoció Econòmica i Salut.

Sr. Antoni Riera
Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona

Sr. Joaquim Comella
Empresari i membre de la I.G.P. Llonganissa de Vic

Sr. Jordi Montaña
Rector Magnífic de la Universitat de Vic

Sr. Josep Pujadas
President de la delegació a Osona de la Cambra de Comerç

Sr. Nandu Jubany
Cuiner

Sra. Pilarin Bayés de Luna
Ninotaire

Sra. Pepa Aymamí
Directora de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica

Sr. Pep Sala
Músic

Sra. Lourdes Baulenas
Presidenta del Consell Empresarial d’Osona

Sr. Mn. Josep Mª Riba
Arxiprest - Director del Museu Episcopal de Vic

Sr. Josep Puigdollers
Director General de Gepork